Personvernerklæring

Retningslinjer for personvern hos Good For Me AS

Good For Me AS, org.nr: 999 572 545, Øvre Slottsgate 4, 0157 Oslo er behandlingsansvarlig for de personopplysninger du legger igjen ved gjennomføring av en handel, registrerer deg for å motta nyhetsbrev eller lignende. Vi håndterer dine personopplysninger på en sikker måte.

For spørsmål utover dette dokumentet kan du kontakte oss på kundeservice@goodforme.no for mer informasjon.

Hvilke personopplysninger kommer vi til å behandle?

Når du handler på goodforme.no trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre ordren din ved å sende varene til riktig leveringsadresse og kontakte deg ved behov. Vi er pålagt å oppbevare informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Hva kommer vi til å bruke dine personopplysninger til?

Behandling av dine personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, at det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, at det har grunnlag i en interesseavveining eller annet rettslig grunnlag.

Opplysningene brukes først og fremst til å kunne gjennomføre ordren din på en trygg og korrekt måte. Uten informasjon som navn og adresse er det ikke mulig å få sendt ut bestilling eller oppfylle vår del av kjøpsavtalen.

Andre formål er korrekt identifikasjon, kundeundersøkelser og statistikk. Opplysningene skal også kunne bli brukt til å sende direktemarkedsføring, SMS og e-post til deg og for markedsføring og informasjon via telefon med mindre du har valgt bort slik kommunikasjon. Du skal når som helst kunne kontakte oss for å velge bort eventuell markedsføring rettet mot deg som kunde, og du har muligheten til å avregistrere deg fra hver enkelt markedsføringskanal hver gang du blir tilsendt et nyhetsbrev eller SMS.

Opplysningene som samles inn kan brukes og sammenstilles for å utføre profilering, som er en automatisert behandling av personopplysninger for å analysere preferanser, interesser og atferd. Slik behandling kan utføres for å analysere kjøpsvaner med det formål å gi deg relevant informasjon og markedsføring og for å forbedre nettsiden, betalingsmetoder og betalingsprosesser. Behandling for å forbedre betalingsmetoder og betalingsprosesser omfatter behandling der dine personopplysninger overføres til eventuelle andre selskaper i Good For Me sitt konsern og til tredjepartsleverandører som er med i grunnlaget for analysen. Personopplysningene vil derfor bli behandlet sammen med opplysninger i andre registre, for eksempel kredittopplysningsregistre.

Hvis hele eller deler av Good For Me sin forretningsvirksomhet selges til eller integreres med en annen forretningsvirksomhet, vil personopplysningene dine kunne bli gitt til våre rådgivere og også gitt til den nye eieren av forretningsvirksomheten.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Vi har gjennomført sikkerhetsprosedyrer og tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger, for eksempel sertifiseringsprosedyrer for nettlesere. Vi har databehandlingsavtaler med alle leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne.

Ved bruk av tredjepartsleverandører til behandling av personopplysninger i USA, benytter vi kun selskaper som er sertifisert via US Privacy Shield. Ved bruk av tredjepartsleverandører til behandling av personopplysninger utenfor EU/EØS, vil overføringen av personopplysninger være regulert av standardvilkår utarbeidet av EU-kommisjonen (med mindre det aktuelle lands personvernlovgivning er godkjent av EU som tilfredsstillende), og ellers overholde de krav norsk lovgivning stiller til slik overføring av personopplysninger. Eksempler på tredjepartsleverandører vi benytter er Mailchimp (The Rocket Science Group) for utsendelse av nyhetsbrev, Google for analyse, statistikk og markedsføring, samt Facebook for markedsføring og kundeservice.

Good For Me selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. En tredjepart får kun innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for Good For Me. Det inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i slike tilfeller. Relevante opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre handelen deles med betalingspartner og transportør.

Betaling med kort

Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Kortdetaljer prosesseres av Nets Branch Norway.

Betaling med faktura

Dersom du velger faktura som betalingsmetode, vil dine personopplysninger behandles av Riverty AS, som håndterer fakturabetalinger på vegne av Good For Me AS.

Det vil bli foretatt en automatisk vurdering på bakgrunn av registrert informasjon i Riverty sine systemer. Denne vurderingen kan omfatte at du som kunde har utestående fordringer som er for store til at en ny ordre kan sendes ut.

Lagring, sletting og dine rettigheter.

Ordrehistorikk med medfølgende personopplysninger, eventuell kommunikasjon med kundeservice m.m oppbevares så lenge det foreligger rettslig grunnlag for å beholde opplysningene. Det kan for eksempel være fordi vi er forpliktet til å oppbevare enkelte opplysninger etter regnskapslovgivningen, for å håndtere eventuelle reklamasjoner eller andre krav mv. Du har når som helst mulighet til å be om innsyn og/eller retting av dine registrerte personopplysninger. Dette gjøres ved å sende inn signert innsynsskjema https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/overordnet-om-rettigheter-og-plikter/innsynsrett/ til kundeservice@goodforme.no.

Der det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er samtykke, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke.

Du har rett til å kreve at dine personopplysninger slettes, til å protestere mot direktemarkedsføring og andre bestemte typer av behandlinger, og at visse typer behandlinger begrenses. Vi vil alltid etterkomme ditt krav med mindre vi er pålagt å oppbevare opplysningene eller til tross for kravet har rettslig grunnlag for videre behandling. Du har også rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, og til å få overført personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). Slike forespørsler kan sendes til kundeservice@goodforme.no.

Dersom du har innvendinger til vår behandling av personopplysninger, har du muligheten til å klage til Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.no/

Hva er cookies og hva brukes de til?

Good For Me benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettbutikker, og i henhold til norsk lovgivning. En cookie er data som lagres i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og besøk til besøk. Cookies benyttes både for å kunne levere grunnleggende funksjonalitet i nettbutikken, samt til markedsførings-, forbedrings- og statistikkformål.

Hva slags informasjon lagres?

Du kan lese mer om cookies og hvilken informasjon som lagres her: https://www.goodforme.com/no/cookies/